Daily Archives: January 9, 2018


không gian vui chơi giải trí tại Phúc Ninh City
Các sản phẩm BĐS có tại Khu đô thị Phúc Ninh City  là tên gọi của khu đô thị được đầu tư và phát triển bởi công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc, một thành viên nổi bật của tập đoàn đầu tư Sài Gòn, dự án […]

Khu đô thị Phúc Ninh City